close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

O magii

21. října 2018 v 18:15
Magie je všude kolem nás a přesto ji buď ani nevnímáme nebo jsme ji moderními technologiemi vytlačili. Upíři a vlkodlaci jsou tu právě díky magii, ale to není ani zdaleka vše. Existují další magičtí tvorové, které však už můžete potkat pouze na některých místech na světě. Běžní smrtelníci se tak s magií a nadpřirozenem setkají, aniž by tušili, že se o něco takového jedná.
Lidé, upíři a vlkodlaci mohou ovládnout šest základních magií. Ty mohou buď zdědit po svých rodičích nebo získat i jinak. Na začátku hry můžeš své postavě vybrat jednu z těchto magií, kterou se bude později učit ovládat. Na začátku ji bude používat pouze podvědomě - třeba když se rozzlobí nebo má z něčeho velkou radost. Ale později, jak se ji bude učit ovládat, ji začne používat úmyslně a bude se moci zlepšovat. Čím vyšší úroveň, tím lépe ji umí ovládat a tím větší a silnější úkony s magií zvládne. Nebudeme vám určovat, co na které úrovni postava zvládne, stačí se řídit instinktem a selským rozumem (třeba když má teprve druhou úroveň, určitě se Vzduchem nepřivolá tornádo).
Kromě šestice základních magií se u některých jedinců může vyvinou i magie speciální - například kombinací některých dvou základních magií nebo také vývojem úplně nové magie. Někdy ji může postavě věnovat sama příroda či její ztělesnění v podobě Vyšší moci. To se však nestává tak často, a tak jsou speciální magie spíše ojedinělé.

OHEŇ
Oheň je velice temperamentní a nevyzpytatelný a jeho uživatel by měl být proto uvážlivý při nakládání s ním.

Zprvu dovede sotva rozehřát vzduch - může mít pocit, jakoby se škvařil, a osoby stojící poblíž taktéž. Občas i svíčku zažehnout se mu povede, avšak chce to silné emoce a hořlavý materiál. Pak už to jde snáze - na dlani se plamínek rozhoří, ale pálí jenom cizí, umí šířit teplo a nikdy mu není zima. Větší oheň dovede rozdělat až po velkém soustředění a pro manipulaci s ohněm potřebuje nějaký jeho zdroj. Jakmile však překoná i tohle, zvládne si vytvořit oheň svůj a následně ho tvarovat, přiživovat nebo i hasit. Může plamen snížit, ale nikdy ne úplně udusit, pokud ho sám nevytvořil. Neumí ochlazovat, může teplo pouze odebrat a vzít ho na sebe. Neublíží mu žádný oheň, leda oheň někoho jiného, kdo ním vládne silněji než on. Může nechat vařit tekutiny i potravu, jenom trvá, než se to úplně naučí - pak se z něj stane mistr kuchař. Čím lépe oheň ovládá, tím víc dovede teplotu zvednout - mistři dokážou třeba i roztavit kovy. Ale pozor! Nehořlavé předměty zapálit nedokáže, ani kdyby se rozkrájel, může je rozehřát, může nechat plamen tančit na nich, ale nezapálí je.

Oheň ztělesňuje liška.
ZEMĚ
Země je poklidná a stálá, poskytuje útěchu a regeneraci.

Pod jeho dotekem květiny rozkvétají a jsou-li jakkoliv nemocné, pozná to a ví, jak se o ně má starat. Když má radost, u nohou mu roste tráva a květiny, jestliže stojí venku. Funguje to však i naopak - může je donutit zvadnout, když se soustředí. Musí ovšem pracovat s už vyrostlými rostlinami, neumí je ještě vytvořit jen tak z ničeho. Jakmile má se zemí vytvoření trochu užší vztah, dovede s ní i hnout a nechat rostliny vyrůst jen tak z ničeho. Umí zemi nechat trochu se zachvět nebo hromadu hlíny se rozestoupit. Už i větší rostliny ho poslouchají a mohou růst a tvarovat se dle jeho vůle. Čím lépe tuto magii ovládá, tím rychleji rostliny rostou. Nejlépe se cítí, když má kontakt se zemí, může z ní čerpat energii. Může tvořit podzemní chodby, zahrabávat je a zabezpečit, aby nespadly, pokud nebude sám chtít. Jakmile se mu povede tuto magii ovládnout úplně, může z kořenů a větví nechat vyrůst zvířata, která ho budou poslouchat, nebo i zemi se chvět tak, že se zatřese dům a lidé popadají na zem.

Zemi ztělesňuje jelen.
VZDUCH
Vzduch je ze všech šesti nejméně stálý. Je proto těžké se s ním srozumět a ovládnout ho.

Nic víc než pouhý vánek na počátku nestvoří. Pouhé zaševelení, leda by byl rozzlobený - to potom kolem létá listí a prach. Vždy pozná, odkud vítr vane a dokáže podle něj omezeně předpovídat počasí. Pomalu získává kontrolu nad vzduchem a jeho dvojčetem - větrem. Může ze stromu sfouknout listí nebo rozmetat urovnané papíry. Až s trochou soustředění a tréninku zvládne silnější vítr, který se však může vymknout kontrole. A to víc než snadno. Zvládá stále silnější poryvy - může ohýbat menší stromy a podrážet nohy drobnějším lidem. Může nechat vznést se lehčí předměty - tužku, hrnek, knihu. Ve vodě dokáže kolem své hlavy vytvořit vzduchovou bublinu, takže může pod hladinou vydržet libovolně dlouho. A když Vzduch ovládne téměř perfektně, může nechat vznést se i těžší předměty, dokonce i některé lidi. A nakonec i sebe! Je to však poměrně obtížné a náročné na energii. Může po větru přenášet vzkazy, které pak vzduch pošeptá jejich příjemci.

Vzduch ztělesňuje sokol.
VODA
Voda je veselá a hravá, jde ruku v ruce se zemí a očišťuje.

Aby s vodou manipuloval, potřebuje ji kolem sebe, neumí ji jenom tak vytvořit ze vzduchu. Může zčeřit její hladinu, aniž by se jí dotkl, a vytvořit malou vlnku. Pozná, co všechno ve vodě je - jakmile někdo vstoupí do stejného jezera, ucítí to, když v něm bude také. Vždycky najde pramen pitné vody, nenachází-li se zrovna uprostřed pouště. Vytvoří i větší vlny, ale stále je omezený množstvím vody, které má kolem sebe. Neutopí se, zůstane plavat na hladině. Zato jestliže chce, krásně klesne klidně až ke dnu, aniž by musel vyvinout nějakou námahu. Tlak vody neubližuje jeho tělu. Dovede s vodou manipulovat i ve vzduchu - zvedat ji a vytvořit tak například umělý lokální déšť. Udrží ve vzduchu větší kouli vody a zvládne ji i tvarovat, jak je mu libo. Pokud už se s Vodou dostatečně sžil, může ji vytáhnout ze země a udělat tak malou nebo větší kaluž. A jakmile ho poslouchá opravdu dokonale, může vodní masu donutit se rozestoupit a projít se suchou nohou. Nakonec může nechat z oblohu spustit i opravdový déšť.

Vodu ztělesňuje štika.
LED
Ačkoliv je led jinou podobou vody, má svoji vlastní podstatu. Chladí staré rány - psychické i fyzické. Osoby, které chtějí vládnout Ledem, musejí být po psychické stránce silní a vyrovnaní.

Na počátku zvládnou sotva snížit teplotu - svoji, cizí nebo i předmětu. Dotek vládce Ledu mrazí, dokáže předmět pokrýt lehkou jinovatkou a potom dokonce i spustit lehké sněžení v okruhu pár čtverečních metrů. Poté pro něj není problém zmrazit sklenici či lahev vody, případně kaluž či jiné menší množství tekutiny. Aby zacházel s ledem, musí mít poblíž zdroj vody, který zmrazí a tvaruje dle své vůle, jinak nic nezmůže. Až po nějakém tom tréninku může zmrazit větší plochy vody - vanu či studánku nebo jen povrch nějaké větší plochy. Čím větší vodní plocha, tím tenčí ta horní vrstva bude. Sněžení už dovede vyvolat silnější a na větším místě. Dokáže led donutit, aby získal tvar, jakýkoliv chce, pokud ho má dost, a omezeně se může i hýbat. Po tom, co se s ledem seznámí více, už nepotřebuje přítomnou vodu - z jeho prstů tryská rovnou ledový proud, který okamžitě tuhne. A po tom, co led ovládne naplno, může nechat zmrznout celé jezero, stvořit ledová zvířata, která se budou řídit jeho vůlí, nebo i nechat zmrznout cizí osobu po omezenou dobu. Led, který stvoří, může nechat tak ztvrdnout, že nejde roztříštit.

Led ztělesňuje labuť.
ELEKTŘINA
Elektřina má své pevné zákonitosti, které dovedou být omezující, ale zároveň je lehké jich využít, jakmile je pochopíte.

Na dlani se mu roztančí pár jisker - tak pozná, že má blízko právě k elektřině. Ty jsou však neškodné a způsobí jenom lehké mravenčení. Slabý elektrický proud například v ohradnících mu nijak neublíží - naopak ucítí náhlý přísun energie. Slyší elektřinu ve stěnách, pozná její tok a jeho napětí. Aby mohl elektřinu používat, musí se nejdřív nabít - podobně jako mobil či jiné zařízení. Potom až může proud vydávat. Je vlastně takovou živou baterií a může si tak dobít menší elektrické zařízení. Malé výboje, které vydává, mohou cizí popálit, ale nic víc než puchýře zatím nezpůsobí. Občas se může stát, že mu samy od sebe vstanou vlasy na hlavě, když s elektřinou manipuluje. Může řídit její tok - zastavit ji v sobě, takže jeho dotek nikoho dalšího nekopne, nebo ho taky nashromáždit a do někoho pustit. Čím více elektřinu ovládá, tím více jí dokáže v sobě uschovat. Zvládne někoho dotekem popálit nebo kopnout - silněji nebo slaběji, to záleží na něm. Výbojem může hořlavé věci podpálit, ovšem samotný oheň už neovládá a nemůže ho ani zastavit. Výboje jsou čím dál silnější, už může někoho přivést do bezvědomí nebo zastavit proud v celém domě. Nakonec si dokáže vytvářet vlastní elektřinu a neomezeně tak nabíjet zařízení. Proud vyhodí v celém bloku, nejenom v jednom domě a při přímém kontaktu může zastavit i něčí srdce (nebo ho zase uvést do chodu, jestliže je schopné ještě fungovat).

Elektřinu ztělesňuje lasička.
ČARODĚJNICTVÍ
Tato magie je směsicí všech živelných magií a navrch lidem dodává schopnosti, o jakých se jim ani nesnilo.

S jistotou rozpozná jakoukoliv bylinku, která mu přijde pod ruku. Později bude také vědět, jaké účinky má při užití, a nakonec ho hned napadne, co by z ní vytvořil - mast, tinkturu, odvar či cokoliv jiného. Může povzbudit jejich růst a vyléčit je.
Udrží v dlaních vodu a pokud nechce, neproteče mu mezi prsty. Na prstech si může nechat tančit plamínky, které ho nepálí, a s nimi dovede zapálit svíčku či podpálit ohniště. Ochladí nápoj ve sklenici nebo třeba bolestivé zranění. Pozná, kudy proudí elektřina, a kde v zemi najde vodu. Může lusknutím prstů usušit oblečení nebo zfouknout listí ze stromu.
Jenže to není zdaleka vše. Může se naučit kouzlo, které mu pomůže vyhledat určitou osobu podle předmětu, který mu patří, může zapečetit určitou skříňku či třeba knihu, aby nešla otevřít, a dokonce se může naučit ochránit celou budovu magickou zábranou, která dovnitř (či ven) nepustí nadpřirozené bytosti, případně ani lidi. Může určitou osobu přivolat k sobě - ona osoba nebude vědět, co se to děje, ale bude mít nutkání jít na místo, kde se čaroděj nachází. Naučí se stopovat magii, pozná, kde někdo čaroval, a rozpozná i kouzla uvalená na lidi a předměty. Může se dokonce i naučit určité předměty očarovat, aby sloužily nějakému účelu. Jeho intuice začne být daleko silnější a při pouhém doteku rozpozná, co je daná osoba zač, dokonce i zhruba, jaké by mohla mít úmysly. Může se naučit také vyvolávat vzpomínky vázané na nějaké místo či osobu a přivolat věstecké vize, které mu mohou ukázat události z budoucnosti i minulosti. Zvládne omezeně telekinezi i levitaci nepříliš těžkých předmětů.
Opravdoví mistři se mohou naučit také teleportaci - za pomoci kouzelných formulí, nakreslených znaků a podobných věcí. Může ochromit mozek nadpřirozeného a tím se bránit (pokud nadpřirození není příliš starý). Někteří mají dokonce talent na komunikaci s duchy a může se jim povést i telepaticky předat vzkazy jiným osobám na různou vzdálenost. Může při obraně či v krajní nouzi zvýšit své fyzické dovednosti - znásobit svoji rychlost či sílu, vidět ve tmě nebo třeba zbystřit smysly.
Je opravdu hodně věcí, kterých se s touto magií dá dosáhnout. Záleží na každém jedinci, jak s ní bude nakládat a zda se obrátí spíše na bílou magii či tu černou.

Tato magie je pouze pro lidi. Jestliže se člověk promění v upíra či vlkodlaka, přijde o ni. Je dědičná, takže dítě takového člověka ji bude mít pravděpodobně také.


SPECIÁLNÍ MAGIE

Lze je získat například na akcích či během hry s Vyšší mocností nebo po domluvě s adminy. Vymyslet si můžete v podstatě, jakou chcete, pokud není přemrštěná a nepřemožitelná. Pokud si chcete speciální magii pro některou postavu vytvořit, stačí napsat na discordu do serveru Žádosti, poslat popisek, případně i fotku krystalů a my vám ji buď schválíme, nebo upozorníme na nedostatky.
Speciální magie lze zdědit, lze se ji naučit od jejího původního vlastníka s jeho svolením, ale jinak se týkají pouze svého nositele.

TEMNOTA
[Sienna]
Temnota je zvláštní a proměnlivá magie, která se jen tak s někým nebratříčkuje.
Prve ji dokáže použít pouze jako úkryt, jenž ji skryje před zraky lidí a vlkodlaků, upíři ji stále mohou zahlédnout. Později však ošálí snadno i je a nakonec bude umět do Temnoty skrýt i předměty či další osoby. Zvládne Temnotu zhmotnit a vytvořit z ní drobné a nepříliš složité předměty, které ovšem dost dlouho nevydrží. Později už si udrží pevnější tvar a mohou být větší a trošku propracovanější. Může pomocí Temnoty prodloužit své končetiny a nakonec si i nějaké přidat, které dovede plně ovládat a využívat. V posledním stadiu budou moct samotné provazce temnoty ubližovat - rozřezávat kůži a vysávat krev. Bude umět zatemnit místnost - jen ne ji poté odtemnit. Z odsátého světla získá energii. Na krátkou chvíli zvládne někoho oslepit, když například potřebuje zmizet. A jakmile Temnotu ovládne naplno, bude moct vstoupit do jednoho stínu a vystoupit z jiného třeba o několik kilometrů dál. Zvládne takto se sebou přepravit jednu osobu.
PÍSEK
[Sienna]
?
KREV
[Thaddäus]
Tato magie je vskutku ďábelská a byť se v mnohém podobá - především na nižších úrovních - magii léčení, jsou obě naprosto odlišné. Magie krve je totiž zlá a nebezpečná magie schopná smrti zabránit, ale i přivolat ji. Předpokladem pro úspěšnost této magie je přítomnost krve - může být jejího uživatele, ale i oběti. Čím víc krve, tím silnější uživatel je. Proto je běžné, že sesilatel kouzel této magie nejdřív oběti otevře rány a pak kouzlí dál. Tak může oběť i snadněji pomocí její krve ovládat.
Dokáže poznat, jakou má kdo krev - skupinu, RH faktor, zda je dotyčný nějak nemocný (lehké nemoci, ale i rozpozná i virus HIV, chudokrevnost, rakovinu...). Dovede přinutit drobné rány se okamžitě zatáhnout tím, že manipuluje s krví a jejími složkami. Pozor, není to to stejné jako u léčení! Kůže se nezahojí, pouze se ranka potáhne strupem a rychleji se hojí. Nebo naopak může zatáhnutí zabránit a přimět krev téct rychleji. Už zvládne zatáhnout i větší rány a tím zastavit krvácení. Anebo jim zabránit v hojení a tím oběť nechat třeba i vykrvácet. Stojí to však hodně soustředění a je potřeba, aby měl ránu na očích. Nepotřebuje již tolik soustředění, ale stále platí, že musí být jeho oběť přítomna, jinak nebude moci krev ovlivnit. Může z krve vyčistit nepříliš vážná onemocnění, při nichž nehrozí smrt. Proti rakovinám a podobným nic nezmůže. Dovede krev přimět, aby prorazila kůži a sama tím vytvořila zatím malou ránu. Může donutit vlásečnice popraskat a tím vytvořit bolestivé modřiny ve všech barvách duhy.
Dovede krev přimět, aby krev prorazila a vytvořila velkou ránu, chce to víc soustředění. Skrz otevřenou ránu dokáže libovolně manipulovat s krevním oběhem zvířat i osob a tím ho přerušit, ale i pročistit či zacelit, čímž může zabránit infarktu, mrtvici a podobným příhodám. Dokáže krev v protivníkovi rozbublat tak, že pocítí nesnesitelnou bolest statisíců malých jehliček. Zároveň s ní dokáže hýbat podobně, jako tomu je u magie vody. Z toho vyplývá i omezené hýbání s tvory, kterým v žilách koluje krev. Na této úrovni zvládne pouze zvířata (psy, kočky, zajíce, vlky, srny atp.). Umí z krve čerpat energii - čím víc krve kolem, tím je silnější a tím líp se mu s ní manipuluje. Už zvládne ovládat krev a tím s nimi hýbat i u větších zvířat (medvědi, krávy, koně atp.). Zvířata se tak hýbou podle toho, jak chce on, ale bolí je to a dříve či později vypoví službu vyčerpáním, jestliže příliš vzdorují. Už dokáže ovládat krev i u lidí a tím je přiměje se hýbat podle toho, jak chce on, ale stále si zachovávají svoji vůli a čím víc proti tomu bojují, tím víc je to bolí. Často přitom může dojít k otevření všemožných malých ranek všude po jejich těle, což mu pomáhá krev lépe ovládat. Zvládne ovládnout krev i u upírů a vlkodlaků a může s ní manipulovat. Může libovolně narušovat jejich krevní oběh a nepotřebuje k tomu ani otevřenou ránu. Umí nechat krev ztuhnout tak, že si z ní zvládne udělat pevné a ostré zbraně. Pro manipulaci s něčím krevním oběhem už nepotřebuje otevřenou ránu. Stačí, když se myšlenkami zaměří na určitou tepnu, žílu či vlásečnici.
FEROMONY
[Lerato]
Zatím nezískaná.
ALGESIA
[Kai]
Zatím nezískaná.
NUBIGENA
[Orion]
Zatím nezískaná.
VOÍTHEIA
[Linus]
Zatím nezískaná.

Voítheia se neřadí mezi magie zcela obvyklé - uživateli zřídkakdy přímo pomáhá. Působí na okolní osoby a jejich magie, tudíž je obtížné ji vůbec rozpoznat.
Zprvu se stává, že se magie druhých lidí v blízkosti zesiluje, nelze přímo vybrat, koho touto magií obdařit, či ne, výběr je celkem nahodilý. Postupně se stává, že začíná působit na každého v blízkosti alespoň deseti metrů, tato vzdálenost postupně roste až do takových třiceti. Síla, o kterou okolní schopnosti zesiluje, se postupně také zvyšuje, až tak dokáže naprostému nováčkovi darovat možnosti zkušeného uživatele, toho zase povznésti až k hranicím vlastních schopností. Zesilování trvá tak dlouho, dokud je uživatel voítheii při vědomí a v dostatečné blízkosti, postupně však nabývá schopnosti si vybrat, komu přesně voítheiu propůjčit a komu ne. Po čase lze rozpoznat magie druhých, odhadnout jejich sílu a pokročilost, případně určit, o jakou část je podpořit.
Společně se zesilováním se zlepšuje schopnost magii druhých tlumit. Zatímco zesilování probíhá pouze v blízkosti, k tlumení je zapotřebí fyzického kontaktu. Ze začátku tím dokáže magie ostatních lehce oslabit, později již je to o něco silnější, až se při plném ovládání voítheii dokáže ostatním magie zcela zablokovat, dokud kontakt přetrvává.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama